Thông báo Xét học bổng Hessen năm học 2016-2017

Căn cứ thông báo số: 32/VPHS ngày 08 tháng 02 năm 2017 của văn phòng Hessen Việt Nam về việc: Cấp học bổng tại chỗ của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, CHLB Đức cho sinh viên xuất sắc Việt Nam. Phòng Công tác Sinh viên trường ĐHNL Huế thông báo đến sinh viên hệ Đại học chính quy thông tin học bổng Hessen năm học 2016-2017 như sau:

I. Số lượng và giá trị học bổng: 03 suất. Giá trị học bổng 216 Euro/suất

II. Tiêu chí để được xem xét cấp học bổng như sau:

1.Kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017 đạt từ 7,5 điểm trở lên.

2.Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số, hoặc các trường hợp khó khăn khác.

3.Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác.

4.Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông, hoặc các hình thức khác.

III. Thời hạn để nộp hồ sơ: Đếnhết ngày 20 tháng 02 năm 2017 (nộp tại phòng Công tác Sinh viên), ngoài bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ xét học bổng Hessen”.

Mọi thông tin xin liên hệ với thầy Thái Doãn Hùng, qua số điện thoại 054.3538032 hoặc email: thaidoanhung@huaf.edu.vn để biết thêm chi tiết.

Vui lòng tải Mẫu đơn tại Link:http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/36-TB-DHNL-CTSV-462