Danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản đã và đang thực hiện

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN
STT Tên nhiệm vụ KH&CN Thời gian Chủ nhiệm đề tài
1 Nâng cao giá trị dinh dưỡng của các nguồn phế phụ phẩm công nghiệp và nông nghiệp thông qua sự lên men vi sinh vật để làm thức ăn trong chăn nuôi
Mã số: 106.99-2011.21
2012-2013 TS. Trần Thị Thu Hồng
2 Đánh giá giá trị dinh dưỡng của một số nguyên liệu thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của cá Dìa (Sigauus guttatus)
Mã số: 106.13-2011.10
2012-2013 TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
3 Phân lập hoạt chất và thử nghiệm hiệu lực phòng trừ phòng trừ sâu hại cây trồng của cây đậu dầu Pongamia pinnata (L.)
Mã số: 106.11-2012.88
2013-2015 PGS.TS. Trần Đăng Hòa
4 Xác định, phân tích Aspergillus flavus và aflatoxin từ đất trồng lạc và lạc và phòng trừ bằng tác nhân sinh học tại Nghệ An
Mã số: 106.11-2012.96
2013-2015 PGS. TS. Trần Thị Thu Hà
5 Đa dạng và tác động đối kháng của vi khuẩn đối kháng trên cây lạc với nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc mốc trắng
Mã số: 106-NN.03-2013-67
2014-2016 TS. Lê Như Cương
6 Phát triển các chỉ thị di truyền phân tử liên kết với các gen kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) ở cà chua và ứng dụng trong chọn tạo giống cà chua kháng bệnh ở Việt Nam
Mã số: 106-NN.99-2013-05
2014-2017 TS. Trương Thị Hồng Hải
7 Động thái oxalate trong cây khoai môn và ảnh hưởng của việc bổ sung canxi trong khẩu phần chủ yếu là môn ủ tới khả năng sinh trưởng, chuyển hóa thức ăn ở lợn nuôi thịt
Mã số: 106-NN.05-2013.31
2014-2016 PGS.TS. Dư Thanh Hằng
8 Ảnh hưởng của biện pháp quản lý phân bón và nước tưới đến phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trong sản xuất lúa và rau xà lách
Mã số: 106-NN.03-2013-10
2014-2017 PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa
9 Nghiên cứu đặc điểm sinh sản, dinh dưỡng và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá Nâu (Scatophagus Argus Linnaeus, 1766)
Mã số: 106-NN.05-2013.22
2014-2016 PGS.TS. Lê Đức Ngoan
10 Phân tích đa dạng di truyền của quần thể nấm đạo ôn hại lúa (Magnaporthe oryzae) ở miền Trung, Việt Nam
Mã số: 106-NN.02-2014.12
2015-2017 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
11 Nghiên cứu đặc điểm, thành phần khoáng sét và mối quan hệ của nó với thành phần dung dịch đất phân bố ở vùng đồi núi miền Trung Việt Nam
Mã số 105.99-2016.26
2017-2020 TS. Nguyễn Hồ Lam