Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế “Khẳng định thương hiệu, chắp cánh tương lai”

Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển gần 55 năm (1967-2022), Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã khẳng định thương hiệu, đóng góp lớn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Là mái nhà chung kết nối tình cảm, kỷ niệm gắn bó của nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo, cựu sinh viên.

Trường ĐHNL, ĐHH đang thực hiện đánh giá chương trình đào tạo một số ngành học để luôn hoàn thiện, cập nhật, cam kết chất lượng, hội nhập phát triển; Các chương trình đào tạo đã được cập nhật với các module lý thuyết gắn với các module thực hành, thực tế tại cơ sở, doanh nghiệp, nâng cao năng lực, phát triển kỹ năng.

Vào ngày 6/12/2021 Bộ GD&ĐT đã công bố 29 đề tài được vào vòng Chung khảo cuộc thi “Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học” (theo Quyết định số 5599/BGĐT-KHCNMT), Trường ĐHNL, ĐHH vinh dự có nhóm sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Đảm bảo chất lượng và ATTP dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này sẽ đại diện cho Đại học Huế tham dự vòng Chung khảo, dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 23 tháng 12 năm 2021 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chúc nhóm đạt kết quả tốt tại vòng Chung khảo sắp đến để tiếp thêm động lực cho nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng là khẳng định cam kết, thương hiệu.

Nhóm sinh viên tham gia cuộc thi “Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học”