Tiếp và làm việc với nhà tài trợ dự án FTViet

Sáng ngày 02.04.2019, PGS.TS. Lê Văn An – Hiệu trưởng cùng Ban điều phối dự án FTViet đã tiếp và làm việc với nhà tài trợ dự án này. Tại buổi làm việc, Ban điều phối dự án đã báo cáo chi tiết về tiến độ triển khai, kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, 2 bên đã thảo luận kế hoạch sắp tới cho dự án.

Dự án FTViet là tên viết tắt của dự án “Đánh giá bản chất của quá trình chuyển đổi rừng ở Việt Nam, dịch vụ sinh thái và khả năng phục hồi sinh thái xã hội trong các cảnh quan rừng được quản lý tại địa phương” giữa Đại học Lausanne (UNIL)-Thuỵ Sĩ, Viện Tài nguyên Môi trường (IREN) và Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được thực hiện đến năm 2023. Trong đó, dự án chủ yếu hỗ trợ các nghiên cứu về (1) Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong quản lý tài nguyên; (2) Nghiên cứu về thảm thực vật rừng; (3) Dịch vụ hệ sinh thái; (4) Nghiên cứu về loài xâm lấn (dây bìm); (5) Nghiên cứu về cây họ Dầu (Dipterocarps); (6) Nghiên cứu về xã hội – kinh tế và sinh kế – biến đổi khí hậu: thu thập dữ liệu quy mô rộng để phân tích xu hướng; (7) Đánh giá nhu cầu đào tạo, năng lực của các bên liên quan; (8) Các định hướng nghiên cứu liên quan khác: chế biến, chuỗi giá trị, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, phát triển các mô hinh sinh kế…. tại thuộc địa bàn dự án (Nam Đông, A Lưới).

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi làm việc