Seminar: “Những thách thức của Nông nghiệp Việt Nam và Cơ hội phát triển của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế”

Sáng ngày 2.4.2019, tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức hội thảo chia sẻ “Những thách thức của Nông nghiệp Việt Nam và Cơ hội phát triển của Trường Đại học Nông Lâm Huế”.

Tham dự hội thảo, có Đại diện Ban giám hiệu nhà trường; Phòng KHCN-HTQT cùng cán bộ giảng viên các khoa Nông học, Cơ khí công nghệ, Chăn nuôi thú y.

Tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Quốc Vọng – Trường Khoa học Ứng dụng, Đại học RMIT, Melbourne, bang Victoria, Australia trình bày những thách thức của Nông nghiệp hiện nay của Việt Nam: Cạnh tranh khốc liệt trong và ngoài nước;Tình trạng ô nhiễm môi trường, lạm dụng việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật làm môi sinh bị phá hoại; Thị trường tiêu thụ và nhập khẩu đòi hỏi những tiêu chuẩn mới vừa cao về cất lượng và an toàn vệ sinh, vừa nghiêm khác về chế độ nuôi trồng và tính bền vững trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Uy tín thương hiệu không cao cũng là một trong những khó khăn của nền nông nghiệp nước nhà.

GS.TS Nguyễn Quốc Vọng trình bày tại hội thảo

Bên cạnh đó, GS.TS cũng chia sẻ các giải pháp, cơ hội phát triển cho trường ĐHNL nói riêng và nông nghiệp Việt Nam nói chung: Đề xuất dự án “Xây dựng trung tâm xuất sắc”, phương pháp canh tác hữu cơ, Xây dựng dây chuyền chế biến; Hay chiến lược phát triển Huế “Du lịch xanh”.

Sau buổi này, GS.TS Nguyễn Quốc Vọng sẽ có buổi chia sẻ và làm việc riêng với cán bộ giảng viên các khoa Nông học, Cơ khí công nghệ, Chăn nuôi thú y…

CBGV tham gia hội thảo