Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Sangkhom Inthapanya

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Sangkhom Inthapanya.
Chuyên ngành: Chăn nuôi.
Đề tài: Utilization of locally available feed resources for increasing performance and reducing enteric methane production of local yellow cattle in Lao PDR.
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Lê Đình Phùng – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Người hướng dẫn 2: GS.TS. Lê Đức Ngoan – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Thời gian: 8h00 ngày 11 tháng 10 năm 2019.
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.