Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Xuân An

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân An.

Ngành: Chăn nuôi

Đề tài: Năng suất sinh sản của lợn nái có 1/4 giống VCN-MS15 và sức sản xuất thịt của một số tổ hợp lợn lai có 1/8 giống VCN-MS15 ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Phùng Thăng Long – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

Người hướng dẫn 2: GS.TS. Lê Đình Phùng – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

Thời gian: 8h00 ngày 20 tháng 3 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.