Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Kiều Thị Huyền

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Kiều Thị Huyền

Ngành: Nuôi trồng thủy sản

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm phân bố, hình thái và đa dạng di truyền của cá Chình hoa (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) ở Thừa Thiên Huế

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 3 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.