Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế được phê duyệt trong danh mục tạp chí khoa học tính điểm 2019

Căn cứ theo quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được tính điểm cụ thể như sau:
– Hội đồng liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp: 0,5 điểm (Xem chi tiết tại đây)
– Hội đồng liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản: 0,25 điểm (Xem chi tiết tại đây)
Và được tính từ các số xuất bản từ năm 2019.

Bìa tạp chí

Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo in số 114/GP-BTTT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và được Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số ISSN 2588-1256 năm 2017.

Lễ ra mắt Tạp chí vào tháng 8/2017
Lễ ra mắt Tạp chí vào tháng 8/2017

Tạp chí là tài liệu công bố các kết quả khoa học, công nghệ, thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và trong cả nước. Tạp chí đã công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác chưa xuất bản ở trong nước và quốc tế.

Tạp chí được phát hành định kỳ 04 tháng/số bằng tiếng Việt trong cả nước và các bài báo được đăng toàn văn trên trang thông tin điện tử: http://tapchi.huaf.edu.vn. Tạp chí đã và đang là cầu nối giữa các nhà khoa học trong và ngoài trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trong và ngoài nước, đồng thời là nơi để kết nối các thông tin, sản phẩm khoa học và công nghệ đến các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, các địa phương và độc giả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và phát triển công nghệ nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phát triển kinh tế xã hội.

Hội đồng biên tập mong muốn nhận được thêm nhiều sự hợp tác, quan tâm, giúp đỡ đặc biệt của tất cả các nhà khoa học và nhà quản lý để Tạp chí không ngừng phát triển, nâng cao uy tín của Tạp chí trong nước và quốc tế trong thời gian tới.