Quyết định về việc mở ngành đào tạo Sinh học ứng dụng hệ chính quy trình độ đại học

Sinh học ứng dụng là một ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, các kỹ sư ngành Sinh học ứng dụng có thể thực hiện các công việc như nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, quản lý tại các cơ quan có liên quan đến Sinh học ứng dụng, chuyên viên nghiên cứuphát triển, nhân viên quản lý và đảm bảo chất lượng, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, nhân viên các phòng xét nghiệm hay các phòng khám, nhân viên sản xuất, nhân viên kinh doanh, bán hàng, marketing,… 

Mã ngành: 7420203; Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Phương thức xét tuyển: Gồm có 30 chỉ tiêu dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia và 30 chỉ tiêu dựa vào kết quả học bạ

Tổ hợp môn thi
A00: Toán – Vật lý – Hóa học;
B00: Toán – Hóa học – Sinh học;
B03: Toán – Sinh học – Văn;
B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh

Vui lòng xem chi tiết ngành tại đây