Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện, trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế hưởng ứng ngày Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 – năm 2021

Thực hiện theo công văn số 1354/BGĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 437/ĐHH-NXB của Đại học Huế về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Thông tin Thư viện (KH,HTQT&TTTV) đã tổ chức thành công sự kiện trên.

Hưởng ứng chuỗi hoạt động ngày sách Việt Nam lần thứ 8, ngày 16.4.2021 đơn vị đã cùng các Thư viện thành viên trong Đại học Huế (ĐHH) tham gia trưng bày, triển lãm sách tại ĐHH. Được biết, đây là hoạt động do nhà xuất bản làm đầu mối phối hợp với văn phòng ĐHH, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin, Tạp chí Khoa học ĐHH và Trung tâm Thư viện các trường thành viên tổ chức.

Phòng KH,HTQT&TTTV tham gia trưng bày, triển lãm sách tại Đại học Huế

Cùng với đó, ngày 20.04.2021 tại tiền sảnh Thư viện, phòng KH,HTQT&TTTV tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng như: trưng bày sách nghệ thuật, bán sách giảm giá, tặng sách, phục vụ đọc sách tại chổ do Câu lạc bộ Sách tạo nguồn,…Các hoạt động đã được hưởng ứng tích cực từ cán bộ giảng viên và sinh viên của trường, đây là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, góp phần quan trọng trong việc phát triển văn hóa đọc trong Nhà trường.

Một số hình ảnh tại hoạt động:

GS.TS. Lê Đình Phùng – Phó Hiệu trưởng và các cán bộ giảng viên nhà trường tham quan hoạt động
Sinh viên hào hứng nhận sách tặng
Cán bộ trường ủng hộ ngày sách