Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh Quảng Ngãi: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển vùng ớt Xiêm rừng tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi”

Sáng ngày 6/11/2020 vừa qua, tại Phòng họp của Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển vùng ớt Xiêm rừng tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi” do Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Ngọc Truyền – Giảng viên trường Đại học Nông Lâm, ĐH Huế chủ trì. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Quảng Ngãi –  Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.

 Sau 2 năm triển khai thực hiện đúng tiến độ, đề tài đã hoàn thành mục tiêu, nội dung đề ra, cụ thể: Đề tài đã thực hiện xây dựng bản đồ quy hoạch bảo tồn và phát triển vùng ớt Xiêm rừng, tiến hành khảo sát và xây dựng vườn ươm cây giống ớt Xiêm dựa vào cộng đồng, thực hiện việc trồng thử nghiệm mô hình sản xuất ớt Xiêm với 02 mô hình: trồng tập trung và trồng phân tán dưới tán rừng. Kết quả trồng thử nghiệm trồng ban đầu cho thấy, ớt Xiêm có khả năng trồng tập trung theo hướng thâm canh tăng năng suất và trồng xen với rừng trồng (rừng chưa khép tán) và trồng tận dụng trong vườn nhà, cho hiệu quả sản xuất cao. Cùng với việc triển khai và đánh giá mô hình vườn ươm và mô hình trồng thử nghiệm, đề tài tiến hành nghiên cứu thời điểm thu hái và bảo quản ớt; chế biến các sản phẩm ớt Xiêm dạng tươi, ớt muối chua đóng chai, muối ớt dạng sấy khô đóng chai, tập huấn chuyển giao kỹ thuật chế biến sản phẩm ớt Xiêm và xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm.

Chuyển giao nhãn hiệu chứng nhận cho UBND huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Hội đồng đánh giá công trình này có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao và có khả năng tạo điều kiện sinh kế bền vững cho người dân vùng miền núi Huyện Sơn Hà.  Tuy nhiên, để báo cáo được hoàn thiện hơn cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung chỉnh sửa đầy đủ ý kiến của thành viên Hội đồng.

Hội nghị nghiệm thu kết quả đề tài
Hội nghị nghiệm thu kết quả đề tài
Hội nghị nghiệm thu kết quả đề tài

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng Khoa học và Công nghệ nhất trí nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đánh giá xếp loại Đạt.

Để đạt được kết quả của đề tài, trường Đại học Nông Lâm, ĐH Huế và nhóm nghiên cứu trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Sơn Hà, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sơn Hà và người dân tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp, giúp đỡ hoàn thành đề tài đúng tiến độ.