Seminar Hội thảo xuất bản khoa học

  Chiều ngày 12.11.2020, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Seminar Hội thảo xuất bản khoa học. Tham dự buổi Seminar có: PGS.TS. Lê Đình Phùng- Phó Hiệu trưởng Nhà trường- Chủ trì; TS. Phạm Hữu Tỵ- Trưởng phòng KH, HTQT & TTTV; đại diện lãnh đạo các khoa trực thuộc, một số nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Huế và nhà khoa học của Trường.

  Seminar Hội thảo xuất bản khoa học nhằm đánh giá tình hình xuất bản khoa học của trường từ năm 2015-2020; Tham luận của nhóm nghiên cứu mạnh có nhiều xuất bản quốc tế; đồng thời thảo luận cơ chế, chính sách và giải pháp để tăng cường xuất bản quốc tế gắn với nghiên cứu khoa học và đào tạo nghiên cứu sinh.

  PGS.TS.Lê Đình Phùng phát biểu tại buổi Seminar

  Tại buổi Seminar, người tham dự được nghe báo cáo của TS. Phạm Hữu Tỵ – Trưởng phòng KH, HTQT & TTTV về hiện trạng công tác xuất bản khoa học của Nhà trường. Báo cáo đã nêu rõ một số thông tin về xuất bản, như: Thống kê sản phẩm khoa học giai đoạn 2015-2020, điển hình như các bài báo khoa học được xuất bản trong nước và ngoài nước; Xuất bản sách, giáo trình (đánh giá về xuất bản khoa học và các chỉ tiêu xuất bản khoa học); Tiềm năng xuất bản của trường.

  TS. Phạm Hữu Tỵ – Trưởng phòng KH, HTQT & TTTV chia sẻ về hiện trạng công tác xuất bản khoa học của Nhà trường

  Bên cạnh đó, một số thảo luận được chia sẻ tại Seminar, như: tăng cường công tác xuất bản; chính sách khuyến khích về xuất bản; đề xuất thành lập trung tâm xuất bản quốc tế tại Trường; cải tiến trong việc xét duyệt ý tưởng; tập hợp nhóm nghiên cứu liên ngành cùng chung ý tưởng hợp tác cùng có lợi; Tạo sân chơi bình đẳng cho nhà nghiên cứu nhằm phát huy được năng lực…

  Đại diện nhóm nghiên cứu mạnh chia sẻ về xuất bản khoa học
  Đại diện nhóm nghiên cứu mạnh chia sẻ về xuất bản khoa học
  Đại diện nhóm nghiên cứu chia sẻ về xuất bản khoa học

  PGS.TS. Lê Đình Phùng cho rằng: Nhà trường luôn quan tâm đối với việc xuất bản bài báo khoa học, mục tiêu là tăng số lượng xuất bản và nâng cao chất lượng, gắn nghiên cứu khoa với xuất bản và phục vụ đào tạo.

  Thông qua buổi Seminar, những giải pháp và hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đã đưa ra trong báo cáo chính trị phục vụ đại hội.

  Buổi Seminar được kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.