Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019 trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Họ và TênNgày sinhNgành dự thiMôn CBĐiểm CBMôn CSĐiểm CSMôn NNĐiểm NN
Bùi Thị Quyên16/9/1981Chăn nuôiToán thống kê sinh học9.5Sinh lý gia súc9Tiếng Anh53
Phan Bá Thủy21/3/1997Chăn nuôiToán thống kê sinh học9.5Sinh lý gia súc10Tiếng Anh59
Nguyễn Thị Kim Cương16/7/1996Khoa học cây trồngToán thống kê sinh học7.5Sinh lý cây trồng7Tiếng Anh61
Phạm Ngọc Duy28/5/1987Khoa học cây trồngToán thống kê sinh học8Sinh lý cây trồng8Tiếng Anh53
Đinh Văn Xuân Sơn05/9/1997Khoa học cây trồngToán thống kê sinh học9.5Sinh lý cây trồng8Tiếng Anh70
Hoàng Đức Duẩn23/4/1996Lâm họcToán thống kê sinh học9Sinh thái và lâm sinh8Tiếng Anh64
Phan Tiến Dủng07/02/1997Lâm họcToán thống kê sinh học9Sinh thái và lâm sinh9Tiếng Anh62
Trần Quang Nam07/9/1997Lâm họcToán thống kê sinh học9Sinh thái và lâm sinh8Tiếng Anh54
Lê Viết Tuân01/01/1980Lâm họcToán thống kê sinh học8.5Sinh thái và lâm sinh7,5Tiếng Anh55
Lê Thanh Dũng10/11/1981Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9Phương pháp nghiên cứu nông thôn6Tiếng Anh56
Đặng Tấn Dục28/01/1981Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9Phương pháp nghiên cứu nông thôn7Tiếng Anh53
Trần Thanh Hải23/6/1983Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9Phương pháp nghiên cứu nông thôn6,5Tiếng Anh54
Nguyễn Thanh Hạ16/9/1996Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9Phương pháp nghiên cứu nông thôn6,5Tiếng Anh51
Trương Thị Thu Hằng10/02/1984Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn8Tiếng Anh55
Nguyễn Thái Hậu03/6/1981Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9Phương pháp nghiên cứu nông thôn8Tiếng Anh51
Trịnh Cao Trung Hiếu20/6/1997Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9Phương pháp nghiên cứu nông thôn6,5Tiếng Anh59
Trần Văn Hoa01/12/1983Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9Phương pháp nghiên cứu nông thôn7,5Tiếng Anh55
Nguyễn Hương30/12/1977Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn6Tiếng Anh57
Phan Duy Kim01/01/1978Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn7Tiếng Anh56
A Lăng Lêm06/3/1983Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9Phương pháp nghiên cứu nông thôn6Tiếng Anh54
Dương Quốc Ly05/6/1984Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn7,5Tiếng Anh56
Lê Viết Mãnh03/01/1980Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn8Tiếng Anh54
Nguyễn Quý Ngọc12/10/1976Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn8,5Tiếng Anh52
Bùi Ngọc Nguyên20/4/1983Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn7Tiếng Anh51
Nguyễn Thanh Phong19/12/1977Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8Phương pháp nghiên cứu nông thôn7,5Tiếng Anh54
Nguyễn Hữu Sang30/10/1980Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn7,5Tiếng Anh64
Hoàng Công Tài10/7/1984Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn7Tiếng Anh63
Nguyễn Văn Tâm03/3/1988Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn8Tiếng Anh63
Võ Đình Thắng05/5/1983Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8Phương pháp nghiên cứu nông thôn8Tiếng Anh69
Lê Hồng Thiết06/11/1980Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn7,5Tiếng Anh64
Nguyễn Thị Kim Tiến10/01/1977Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn7Tiếng Anh68
Đoàn Thị Tình15/3/1987Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9Phương pháp nghiên cứu nông thôn8Tiếng Anh65
Nguyễn Phạm Minh Trí07/9/1981Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn7Tiếng Anh65
Nguyễn Thị Trọng15/01/1985Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9Phương pháp nghiên cứu nông thôn7,5Tiếng Anh66
Nguyễn Kim Tư17/7/1981Phát triển nông thônToán thống kê sinh học9Phương pháp nghiên cứu nông thôn8Tiếng Anh58
Nguyễn Thanh Vinh15/3/1980Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn7Tiếng Anh64
Nguyễn Thanh Yên10/6/1976Phát triển nông thônToán thống kê sinh học8.5Phương pháp nghiên cứu nông thôn6,5Tiếng Anh61
Nguyễn Thế Anh26/4/1987Quản lý đất đaiTrắc địa2.5Quy hoạch sử dụng đất8,5Tiếng Anh61
Nguyễn Thị Kiều Diễm22/10/1997Quản lý đất đaiTrắc địa2Quy hoạch sử dụng đất7,5Tiếng Anh57
Phạm Mạnh Dưỡng13/6/1989Quản lý đất đaiTrắc địa8Quy hoạch sử dụng đất8Tiếng Anh69
Bùi Thị Phương Đan04/3/1995Quản lý đất đaiTrắc địa6Quy hoạch sử dụng đất8,5Tiếng Anh69
Nguyễn Thanh Điểu23/12/1993Quản lý đất đaiTrắc địa5Quy hoạch sử dụng đất9Tiếng Anh66
Lê Ngọc Hải22/5/1996Quản lý đất đaiTrắc địa7Quy hoạch sử dụng đất7,5Tiếng Anh72
Trần Quốc Hải09/7/1995Quản lý đất đaiTrắc địa7Quy hoạch sử dụng đất8Tiếng Anh64
Đặng Trịnh Quốc Khánh02/9/1994Quản lý đất đaiTrắc địa6.5Quy hoạch sử dụng đất7,5Tiếng Anh56
Lê Phan Cát Linh02/02/1995Quản lý đất đaiTrắc địa5Quy hoạch sử dụng đất6,5Tiếng Anh57
Vũ Thị Loan28/6/1981Quản lý đất đaiTrắc địa6Quy hoạch sử dụng đất8Tiếng Anh64
Trần Ngọc Lương02/4/1994Quản lý đất đaiTrắc địa6Quy hoạch sử dụng đất9,5Tiếng Anh72
Nguyễn Phú Minh26/10/1986Quản lý đất đaiTrắc địa7Quy hoạch sử dụng đất9Tiếng Anh68
Nguyễn Thị Ngân28/10/1995Quản lý đất đaiTrắc địa6.5Quy hoạch sử dụng đất9,5Tiếng Anh57
Phan Văn Phát31/7/1992Quản lý đất đaiTrắc địa6.5Quy hoạch sử dụng đất8Tiếng Anh56
Nguyễn Duy Phương10/02/1983Quản lý đất đaiTrắc địa6Quy hoạch sử dụng đất7Tiếng Anh52
Phạm Hoàng Thái10/7/1997Quản lý đất đaiTrắc địa5.5Quy hoạch sử dụng đất6,5Miễn thi
Tống Minh Thiện14/8/1997Quản lý đất đaiTrắc địa5Quy hoạch sử dụng đất7,5Tiếng Anh51
Nguyễn Văn Tiệp28/10/1991Quản lý đất đaiTrắc địa7Quy hoạch sử dụng đất9,5Tiếng Anh51
Trần Thị Thu Trang10/5/1991Quản lý đất đaiTrắc địa5.5Quy hoạch sử dụng đất9Tiếng Anh57
Phạm Trung08/10/1970Quản lý đất đaiTrắc địa5Quy hoạch sử dụng đất6,5Tiếng Anh33
Trần Quang Trường10/10/1997Quản lý đất đaiTrắc địa6Quy hoạch sử dụng đất8,5Tiếng Anh58
Trần Quốc Tuấn17/9/1972Quản lý đất đaiTrắc địa4Quy hoạch sử dụng đất8,5Tiếng Anh63
Lê Anh Tú24/11/1995Quản lý đất đaiTrắc địa4.5Quy hoạch sử dụng đất7,5Tiếng Anh55
Trương Quang Xuyên01/10/1990Quản lý đất đaiTrắc địa6Quy hoạch sử dụng đất7,5Tiếng Anh57