KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2018

TT TÊN SẢN PHẨM TÊN TÁC GIẢ ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT
GIÁ TRỊ
1 Đề tài chuyển giao tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (01 quy trình) Nguyễn Thị Kim Anh UBND huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 50.340.000
2 Chuyển giao quy trình chăn nuôi bò (01 quy trình) PGS. TS. Nguyễn Xuân Bả Tỉnh Quảng Ngãi 40.728.600
3 Chuyển giao quy trình chăn nuôi bò (01 quy trình) PGS. TS. Nguyễn Xuân Bả Tỉnh Quảng Trị 75.000.000
4 Quy trình trồng hoa cúc sử dụng công nghệ đèn LED
(01 quy trình và mô hình)
ThS. Trần Nguyên Thảo UBND huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 53.970.000
5 Chuyển giao công nghệ và thiết bị lò đốt sản xuất than sinh học phục vụ (Công nghệ và thiết bị lò đốt sản xuất than sinh học) ThS. Phạm Xuân Phương TT Tư vấn và Chuyển giao công nghệ cấp nước và vệ sinh môi trường 750.000.000
6 Ứng dụng khoa học công nghệ để bảo quản dược liệu, chế biến trà túi lọc (Dây thìa canh, Cà gai leo) và tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (05 quy trình công nghệ) ThS. Trần Ngọc Khiêm Công ty CP Dịch vụ KH – CN Nông nghiệp Thành An 160.000.000
Tổng 1.130.038.600