Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong Nông nghiệp ở Quảng Bình”

Sáng 17/11/2022, Sở Khoa học & công nghệ (KH&CN), Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Trường Đại học Nông lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đồng tổ chức hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình”. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các nhà khoa học đến từ các đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Theo đề dẫn, tuy có nhiều tiềm năng và lợi thế và được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành nhưng thực tế hoạt động chuyển đổi số trong nông nghiệp ở Quảng Bình thời gian qua còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế, chưa đạt được nhiều kết quả như mong đợi. Nguyên nhân chính là do việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam còn khá mới nên nhận thức của hầu hết các địa phương, doanh nghiệp và đặc biệt là người nông dân còn hạn chế; hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, chi phí 3G, 4G còn cao; hệ thống dữ liệu để tích hợp và chia sẻ tồn tại ít hoặc không đáp ứng được các yêu cầu về kết nối, xử lý; chất lượng nguồn nhân lực chuyên môn còn hạn chế; chính sách chuyển đổi số trong nông nghiệp cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế…

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo
Các đại biểu phát biểu tại hội thảo

Vì vậy, hội thảo đã tập trung bàn thảo về các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; giới thiệu một số giải pháp, mô hình ứng dụng, đổi mới sáng tạo về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại hội thảo, đã có 10 tham luận nhằm làm rõ xu thế tất yếu và nhu cầu của chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay; những quan điểm chỉ đạo, chủ trương chính sách hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số của Trung ương và địa phương; những nội dung cần thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp và những ứng dụng, công cụ phục vụ chuyển đổi số đã và sẽ áp dụng trong quá trình chuyển đổi số; các giải pháp đề xuất để đẩy nhanh chuyển đổi số trong nông nghiệp ở Quảng Bình.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo
Các đại biểu phát biểu tại hội thảo

Kết quả hội thảo là luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học phục vụ các doanh nghiệp và nhân dân tổ chức triển khai thực hiện.