Hội nghị Chăn nuôi Thú y toàn quốc 2021 sẽ diễn ra từ 27-29/4/2022

Hội nghị Chăn nuôi Thú y toàn quốc 2021 sẽ diễn ra từ 27-29/4/2022 tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (số 102 Phùng Hưng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Logo chính thức của Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc 2021
Logo chính thức của Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc 2021

Hội nghị có sự tham dự của đại diện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hội Thú y Việt Nam; các nhà khoa học trong và ngoài nước; chuyên gia đến từ các Công ty, Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Chăn nuôi Thú y.

Hội nghị Khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn quốc là hoạt động định kỳ 2 năm của Hội Chăn nuôi, Hội Thú y Việt Nam và các Trường/Viện có đào tạo về Chăn nuôi, Thú y. Hội nghị lần thứ nhất và thứ hai đã được tổ chức tại Đại học Cần Thơ, lần thứ ba tại trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, nhà chăn nuôi và các hiệp hội liên quan trao đổi, chia sẻ các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, kết quả nghiên cứu; đồng thời, thảo luận định hướng cho sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi và thú y tại Việt Nam.

Chủ đề hội nghị Chăn nuôi Thú y toàn quốc 2021 là: Chăn nuôi thích ứng với bối cảnh mới: Thách thức lớn, Cơ hội lớn

Hội nghị Khoa học Chăn nuôi – Thú y toàn quốc năm 2021 có sự bảo trợ của Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hội Thú y Việt Nam và trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đăng cai tổ chức
Hội nghị Khoa học Chăn nuôi – Thú y toàn quốc năm 2021 có sự bảo trợ của Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hội Thú y Việt Nam và trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đăng cai tổ chức

Cụ thể chương trình Hội nghị như sau:

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ AVS2021

Thời gian Nội dung Địa điểm
Ngày 27/4/2022
08.00-17.00 Chuỗi sự kiện định hướng nghề nghiệp và giao lưu sinh viên với các doanh nghiệp Nhà đa chức năng, các phòng, gian hàng
14.00-16.00 Diễn đàn giao lưu của đại diện các Khoa/Trường với Doanh nghiệp về nhu cầu nguồn nhân lực ngành Chăn nuôi Thú y Phòng họp 1

Khoa Chăn nuôi Thú y

16.00-17.00 Thường trực Ban tổ chức họp với Trưởng khoa của các trường tham dự hội nghị Phòng họp 1

Khoa Chăn nuôi Thú y

14.00-16.30 Đón tiếp đại biểu, đăng ký tại chỗ Khoa Chăn nuôi Thú y
Ngày 28/4/2022
08.00-12.00 Chương trình khai mạc

Phiên họp toàn thể

Hội trường

Đại học Huế (Số 01 Điện Biên Phủ)

12.00-13.30 Ăn trưa
13.30-17.30 Chủ đề 1. Khoa học và Kỹ thuật trong chăn nuôi lợn PH3 (thư viện, 102 Phùng Hưng)
Chủ đề 2. Khoa học và Kỹ thuật trong chăn nuôi gia cầm PH4 (thư viện, 102 Phùng Hưng)
Chủ đề 3. Khoa học và Kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc nhai lại TV1 (thư viện, 102 Phùng Hưng)
Chủ đề 4. Khoa học và Kỹ thuật về thú cưng TV2 (thư viện, 102 Phùng Hưng)
18.00 Gala Dinner (102 Phùng Hưng)
Ngày 29/4/2022
08.00-10.30 Chủ đề 1. Khoa học và Kỹ thuật trong chăn nuôi lợn PH3 (thư viện, 102 Phùng Hưng)
Chủ đề 2. Khoa học và Kỹ thuật trong chăn nuôi gia cầm PH4 (thư viện, 102 Phùng Hưng)
Chủ đề 5. Thức ăn, Chăn nuôi và Thú y vật nuôi không truyền thống TV1 (thư viện, 102 Phùng Hưng)
Chủ đề 6. Kháng sinh và Thảo dược trong chăn nuôi TV2 (thư viện, 102 Phùng Hưng)
10.30-11.30 Chương trình bế mạc Nhà đa chức năng

(102 Phùng Hưng)

11.30-13.30 Ăn trưa
13.30-17.00 Thăm quan Huế

 

Các hình thức báo cáo tại hội nghị: Báo cáo tổng quan; báo cáo trình bày (oral); báo tường (poster). Hình thức công bố báo cáo: Kỷ yếu Hội nghị: Nhà xuất bản Đại học Huế; Tạp chí KHKT Chăn nuôi; Tạp chí KHKT Thú y.

Hội nghị có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp trong ngành Chăn nuôi như:

Nhà tài trợ Kim Cương: Công ty Chăn Nuôi Gia Cầm Vietswan, Tập đoàn Tân Long, Công ty MSD Việt Nam, Công ty Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Đức Nguyên.
Nhà tài trợ Vàng: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty Boehringer Ingelheim.
Nhà tài trợ Bạc: Công ty Zoetis.
Nhà tài trợ Đồng: Công ty Olmix, Công ty Viphavet, Công ty Gold Coin, Công ty De heus, Tập đoàn Mavin.

Cùng các nhà tài trợ khác như Công ty Ánh Dương Khang, Công ty Công nghệ Sinh học Khoa Thương, Công ty Mỹ Ân, Công ty GREENFEED….