Đoàn công tác Quỹ Nafosted kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài và thanh toán do Quỹ tài trợ 2021

Theo kế hoạch hàng năm, để tổng hợp số liệu đối với đề tài kết thúc và đang trong thời gian thực hiện làm căn cứ lập báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã tiến hành kiểm tra, xác nhận kinh phí sử dụng đến hết năm 2021 cho các đề tài do Quỹ tài trợ.

Tiếp Đoàn kiểm tra gồm có GS.TS. Lê Đình Phùng, Phó hiệu trưởng nhà trường và Đại diện các Phòng ban: Kế hoạch và Tài chính; Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện cùng các chủ nhiệm đề tài.

GS.TS. Lê Đình Phùng, Phó Hiệu trưởng tiếp Đoàn Quỹ Nafosted

Hiện tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có 3 đề tài đang thực hiện, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao quá trình làm việc nghiêm túc của các đề tài dù thời gian qua ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 như đề tài do PGS.TS. Đinh Văn Dũng chủ trì đảm bảo tiến độ.