Công bố kết quả nghiên cứu: Quy hoạch vùng thích hợp trồng rừng Sao đen (Hopea odorata) tại 2 huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

View Fullscreen