Thông tin tuyển dụng việc làm cho sinh viên Khoa Cơ khí – Công nghệ năm 2019

Nhân dịp kỷ niệm 20 ngày thành lập Khoa Cơ khí – Công nghệ, Khoa Cơ khí – Công nghệ trân trọng thông báo cho sinh viên Khóa 48, 49 thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Đào Văn Phú