Thông báo gia hạn tuyển dụng Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế xin thông báo về việc gia hạn tuyển dụng nhân sự. Thông báo này, thay thế cho thông báo số 17/TB – TT.PTNT ký ngày 25/12/2019.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ gia hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/02/2020

Thời gian thi tuyển: Dự kiến 19 – 22/2/2020

Hồ sơ nộp tại: Văn phòng Trung tâm PTNT miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; 102 Phùng Hưng, Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234. 3529749 (Ext.0) – 0935 596 556 (Chị Hoàng Thùy Dung).

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế xin thông báo và mời những người có đủ điều kiện và nguyện vọng dự tuyển nộp hồ sơ. Kính mời quý vị quan tâm vị trí tuyển dụng đọc thông báo tuyển dụng dưới đây: