Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Công Định

0
61

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Công Định.

Chuyên ngành: Lâm sinh

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền vững cây Đảng sâm (Codonopsic Javanica (Blume) Hook.F.) tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Người hướng dẫn 2: TS. Trần Minh Đức – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

Thời gian: 14h00 ngày 18 tháng 1 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − six =