Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Ngô Thạch Thảo Ly và NCS Nguyễn Thế Vinh
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh:
1. Họ và tên: Ngô Thạch Thảo Ly

 Ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9850103
Đề tài: Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Hồ Kiệt – Nhà khoa học
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 6 năm 2022
Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế
———————————————————————————————
2. Họ và tên: Nguyễn Thế Vinh
 Ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9850103
Đề tài: Nghiên cứu về tích tụ và tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Hồ Kiệt – Nhà khoa học
Thời gian: 14h00 ngày 30 tháng 6 năm 2022
 Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.