Quy định hình thức xét tuyển trong tuyển sinh liên thông, văn bằng hai hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế