Nghiệm thu 8 đề tài nghiên cứu cấp trường do dự án FTViet tài trợ

Ngày 3/10/2019, Dự án FTViet đã tổ chức nghiệm thu 8 đề tài nghiên cứu cấp trường do dự án tài trợ kinh phí thực hiện. Các đề tài đều được hội đồng đánh giá cao và đáp ứng các tiêu chí mà dự án FTViet đã đề ra. Và trong tháng 10 này, dự án sẽ tiếp tục xét hỗ trợ cho các đề tài nghiên cứu của giáo viên cho năm 2019-2020

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi báo cáo: