Lịch chi tiết công tác tuyển sinh 2013 của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo lịch chi tiết công tác tuyển sinh thời gian từ 20/06/2013 đến 30/07/2013 để các đơn vị và cán bộ viên chức chủ động bố trí sắp xếp công việc tham gia công tác tuyển sinh 2013.
Chi tiết xem tại file đính kèm