Học bổng Tiến sĩ và Thạc Sĩ của Đại học Nam Đài Loan

Trong khuôn khổ hợp tác đào taọ giữa trường đại học Nông Lâm Huế và Trường Đại Học Nam Đài Loan. Năm học 2009 trường đại học Nam Đài Loan sẽ cấp cho giảng viên, sinh viên năm cuối một số suất học bổng thạc sĩ và tiến sĩ cho các ngành: Cơ khí, Điện-Điện Tử và Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế (IMBA).

Các ứng viến là Thạc sĩ, Kỹ sư và sinh viên năm cuối thuộc các ngành CN-CTNT, CKBQ, Cơ khí, Điện, Cơ điện tử và Kinh tế có thể đăng ký tham gia.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31-03-2009. Trường Đại Học Nam Đài Loan dự kiến sẻ tổ chức phỏng vấn và tuyển chọn vào cuối tháng 3 năm 2009, tại Khoa Cơ khí- Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm Huế, 102 Phùng Hưng, TP Huế.

Để biết thêm thông tin chi tiết có thể tham khảo tại các địa chỉ sau:

www.stut.edu.tw/english_version/

Mr. Darby Liao tại darby56@mail.stut.edu.tw

Mr. Nguyễn Quang Lịch tại ngqlich@gmail.com

Điện thoại: 0935757273/ 0543.931150.