Danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học đợt 1 năm 2016

Click vào tên mỗi ngành để xem danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2016

ĐẠI HỌC

STT Danh sách trúng tuyển theo ngành Mã ngành Điểm chuẩn
1 Công thôn D510210 15.00
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201 18.00
3 Kỹ thuật cơ – điện tử D520114 18.00
4 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng D580211 16.00
5 Công nghệ thực phẩm D540101 20.00
6 Công nghệ sau thu hoạch D540104 17.00
7 Quản lý đất đai D850103 16.00
8 Khoa học đất D440306 15.00
9 Nông học D620109 17.00
10 Bảo vệ thực vật D620112 16.00
11 Khoa học cây trồng D620110 16.00
12 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan D620113 15.00
13 Chăn nuôi D620105 19.00
14 Thú y D640101 20.25
15 Nuôi trồng thủy sản
D620301 17.00
16 Bệnh học thủy sản D620302 15.00
17 Quản lý nguồn lợi thủy sản D620305 15.00
18 Công nghệ chế biến lâm sản D540301 15.00
19 Lâm nghiệp D620201 15.00
20 Lâm nghiệp đô thị D620202 15.00
21 Quản lý tài nguyên rừng D620211 15.00
22 Khuyến nông D620102 15.00
23 Phát triển nông thôn D620116 16.00
CAO ĐẲNG
STT Danh sách trúng tuyển theo ngành Mã ngành Điểm chuẩn
1 Khoa học cây trồng C620110 10.00
2 Chăn nuôi C620105 14.00
3 Nuôi trồng thuỷ sản C620301 12.00
4 Quản lý đất đai C850103 10.00