Chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản ngành Công nghệ thực phẩm

Công ty ITO là một công ty nổi tiếng về lĩnh vực sản xuất bánh kẹo tại Nhật Bản. Hiện Công ty đang có chương trình tuyển thực tập sinh 1 năm làm việc tại nhà máy bánh kẹo tỉnh Ibaraki. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên quan tâm chương trình làm việc cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm đang theo học năm 3,4,5.

2. Thời gian thực tập: 1 năm.

3. Số lượng: 15 sinh viên cả nam và nữ

4. Nội dung công việc: đóng gói bánh kẹo, kiểm tra chất lượng, cân, chế biến bánh kẹo…

5. Mức lương: 1000 yên/giờ (khoảng 32 triệu đồng/tháng)

6. Kế họach Hội thảo giới thiệu chương trình: 08h00 ngày 19 thăng 04 năm 2018, tại Nhà Đa chức năng trường ĐHNL.

7. Kế hoạch phỏng vấn: Ngày 24/04/2018.

8. Liên hệ: Sinh viên có nhu cầu đăng ký liên hệ Văn phòng Trung tâm Phục vụ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp qua số điện thoại 0234.6271777 hoặc email sbc@huaf.edu.vn.

Đây là chương trình internship theo chủ trương của Nhà trường dành cho sinh viên đang theo học ngành Công nghệ thực phẩm. Kính mong Ban chủ nhiệm khoa, CVHT, Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên trong lớp được biết và tham gia.