Vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ đối với hoạt động khoa học công...

0
Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và...

Đại hội Chi bộ các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm,...

0
Thực hiện theo điều 24 điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI và theo thông báo số 13/TB-ĐU của Đảng ủy trường...

Chương trình “Hướng về nguồn” của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, Đại...

0
Nhân dịp đầu xuân năm mới Canh Tý 2020 với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ngày 30 tháng 01 năm 2020...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm