Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng

Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng

Hoãn ngày thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng...

Ngày 11 tháng 9 năm 2015, Hiệu trưởng trường ĐHNL ra thông báo số 153/TB-ĐHNL về việc hoãn ngày thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy, đợt 1 năm 2015 của thông báo số 141/TB-ĐHNL ngày 03/8/2015.

SV trường ĐHNL, ĐHH tham gia chương trình trao đổi SV tại trường Đại...

Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 29/8/2018, Đoàn trường ĐHNL, ĐHH gồm 02 cán bộ giảng viên thuộc khoa TNĐ&MTNN và khoa CKCN cùng 16...

Văn bản – Biểu mẫu (Tiến sĩ)

Văn bản - Biểu mẫu (Tiến sĩ)

22 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho SV ĐHNL năm học 2016-2017

Căn cứ Công văn số 1054/ĐHH-CTHSSV về việc phân bổ chỉ tiêu xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017 của Trưởng Ban Công tác HSSV Đại học Huế. Phòng Công tác Sinh viên thông báo chương trình học bồng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017 như sau:

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí Mã ngành: D510201 ...

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1 năm 2013 của...

Căn cứ Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình
độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết
định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm
theo Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1
năm 2013.

Chương trình đào tạo tiến sĩ

Chương trình đào tạo tiến sĩ

Thông báo thời gian, thủ tục, kinh phí khi nhập học của SV CĐ...

Trường ĐHNL Huế thông báo thời gian, thủ tục, kinh phí khi nhập học của SV Cao đẳng liên thông lên ĐH Khóa 50 như sau:

Thông báo tuyển sinh đi học tại Canada năm 2013

Căn cứ thông báo của Đại sứ quán Ca-na-đa về Chương trình học bổng Ca-na-đa dành cho khối Pháp ngữ (PCBF) năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-na-đa như sau:

Bài viết mới

25,696Thành viênThích
2Người theo dõiĐăng Ký

Bài viết được quan tâm