Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm

Vào ngày 06/04/2021 tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã diễn ra buổi Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên, dưới sự nỗ lực cố gắng của các học viên, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Cơ khí và Công nghệ, các học viên đã hoàn thành tiến độ luận văn của mình. Các học viên đến từ các cơ quan, địa phương ở khu vực Miền Trung, Tây Nguyên với nhiều đề tài có nội dung nghiên cứu gắn với thực tiễn công việc, đia phương. Các đề tài được Hội đồng là các Nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài  Đại học Huế đánh giá cao. Nội dung đề tài phong phú và đa dạng, trong đó có nhiều đề tài có tính ứng dụng cao, khả năng chuyển giao vào thực tiễn sản xuất. Qua đây, khẳng định sự lớn mạnh của Khoa Cơ khí và Công nghệ, trường ĐH Nông Lâm, đóng góp chung vào đào tạo nhân lực cao cho lĩnh vực ở Miền Trung, Tây Nguyên.

Một số hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ thạc sỹ: