Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam 11/4 và Triển lãm ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh HTX

Sáng nay (6.4.2021), tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam 11/4 và Triển lãm ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh HTX. Buổi lễ diễn ra dưới sự phối hợp tổ chức của trường ĐHNL, ĐHH và Liên minh Hợp tác xã (HTX) Thừa Thiên Huế.

Đến dự buổi lễ, có Đại diện lãnh đạo Tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh;  Các đồng chí Ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnh; Đại diệnLãnh đạo Trường ĐHNL, ĐHH; Đại diện lãnh đạo các HTX trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ

Được biết hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống HTX Việt Nam 11/4 nhằm ôn lại truyền thống, quá trình hình thành và phát triển của kinh tế tập thể và phong trào HTX tỉnh nhà; có giải pháp thiết thực để củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX theo hướng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, mô hình mỗi xã một sản phẩm – OCOP, mô hình ứng dụng công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ cao… nhằm phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh liên doanh, liên kết nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trong thời gian tới.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trần Lưu Quốc Doãn phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trần Lưu Quốc Doãn đã ôn lại ngày truyền thống HTX Việt Nam, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua các thời kỳ phát triển khác nhau, phong trào hợp tác xã ở Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước; đặc biệt là những đóng góp cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trần Lưu Quốc Doãn nhấn mạnh, bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là khi có Luật Hợp tác xã đến nay, khu vực hợp tác xã tiếp tục có những đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng GDP chung của nền kinh tế. Hoạt động của các hợp tác xã đã thực sự có tác dụng thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo ra mối liên kết, hợp tác giữa các hộ thành viên trong hợp tác xã và giữa thành viên với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa khác, góp phần gia tăng sản lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản, lương thực. Các hợp tác xã thông qua tổ chức và hoạt động của mình đã huy động có hiệu quả các nguồn lực của xã hội để mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới.

Với tính chất là tổ chức kinh tế – xã hội, các hợp tác xã đã tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội như tạo việc làm, thu nhập cho người lao động đặc biệt là các đối tượng xã hội, góp phần giúp nhiều hộ thoát khỏi đói nghèo, ổn định đời sống. Các hợp tác xã cũng là nơi giáo dục ý thức cộng đồng, đề cao các giá trị văn hóa, đạo đức, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng làm giàu, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 302 HTX với 172.141 thành viên, doanh thu bình quân đạt 3200 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân 135 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên tại HTX đạt gần 36 triệu đồng/năm. Các hợp tác xã đã mạnh dạn đổi mới, kịp thời chuyển đổi để thích ứng với cơ chế mới, hoạt động có hiệu quả.

Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã

Dịp này, liên minh HTX TTH cũng đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hợp tác xã” cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển hợp tác xã.

PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH khai mạc không gian triển lãm

Bên cạnh đó, BTC còn tổ chức buổi triển lãm, trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm VietGap, sản phẩm hữu cơ,… của các HTX trên địa bàn tỉnh; triển lãm về ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới hoá trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX do trường ĐHNL, ĐHH, các HTX, doanh nghiệp liên kết, các công ty, đơn vị tham gia triển lãm.