Các văn bản quy định, quyết định

Các văn bản quy định, quyết định
a. Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

b. Quyết định thành lập Ban tổ chức Đón tiếp sinh viên K46 nhập học và Tuần sinh hoạt Công dân năm học 2012-2013

c. Quyết định về việc ban hành Quy định sinh viên tham gia tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Nông Lâm Huế

d. Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đối với SV theo Cơ chế 1 cửa

e. Quy định sửa đổi về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

f. Thông báo Miễn giảm học phí ngành nghề độc hại trường Đại học Nông Lâm năm 2012

g. Danh mục các ngành nghề độc hại trường ĐHNL năm 2012

h. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy của hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

———————————————————————————–
Các quyết định tốt nghiệp cập nhật tháng 11-2012

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Hệ chính quy và cử tuyển các khóa 2007-2012, 208 – 2012 và các khóa trước thi lại.

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Hệ chính quy, khóa 2007-2011 (bổ sung) – ngày 21 tháng 9 năm 2012.

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Hệ chính quy, khóa 2007-2011 (bổ sung) – ngày 10 tháng 10 năm 2012.

Quyết định công nhận tốt nghiệp cao đẳng cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Hệ chính quy, năm học 2011-2012.

Quyết định công nhận tốt nghiệp cao đẳng cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Hệ chính quy, khóa 2008-2011 (bổ sung kỳ 2)

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, loại hình vừa làm vừa học, khóa 2007-2012 đào tạo cho tỉnh Quảng Nam và khóa 2006-2011 đào tạo cho tỉnh Nghệ An.

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, loại hình vừa làm vừa học, khóa 2007-2012 đào tạo tại Trường, tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Bình.

………………………………………………………………….