92 suất học bổng cho sinh viên khoa Chăn nuôi – Thú y

0
290

A. Nguồn học bổng
Tổng cộng 92 suất học bổng với tổng giá trị giá 437 triệu đồng, trong đó
1. Công ty Cargill Việt Nam tài trợ 10 suất, 5 triệu/suất
2. Công ty Greenfeed tài trợ 40 suất, 4 triệu/suất
3. Công ty Sunjin Vina tài  trợ 15 suất, 2 triệu/suất
4. Công ty Newhope tài trợ 5 suất, 2 triệu/suất
5. Công ty Nhật Huy Khang tài trợ 2 suất, 1 triệu/suất
6. Công ty Viphavet tài trợ 5 suất, 1 triẹu/suất
7. Anh Thảo cựu sinh viên K20: 2 suất, 5 triẹu/suất
8. TS. Lê Thanh Phương: 3 suất, 40 triệu/suất (học phí và học bổng cho năm học 2018-2019)
9. Cựu sinh viên khoa CNTY tài trợ 10 suất, 4 triệu/suất
B. Điều kiện nạp học bổng
1. Học bổng Cargill
– Sinh viên khoa Chăn nuôi Thú Y đang theo học năm thứ 3 (đối với sv Chăn nuôi); năm 4 (đối với sinh viên thú y) hoặc sinh viên năm cuối
– Điểm tích lũy trung bình từ 7,0 trở lên
– Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa
– Có định hướng cụ thể cho tương lai
– Ưu tiên các bạn có hoàn cảnh khó khăn
– Tiếng Anh tốt là một lợi thế
2. Học bổng Greenfeed
– 30 suất dành cho sinh viên thuộc chương trình GF (CN50GF, TY 50GF, TY49GF và CN49GF), 10 suất dành cho sinh viên toàn khoa
– Điểm tích lũy trung bình từ 7,0 trở lên (đối với sinh viên năm 2 trở lên) hoặc điểm thi đầu vào trên 18 điểm (đối với sv K52)
– Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa (đối với sv năm 2 trở lên)
– Có định hướng cụ thể cho tương lai
– Ưu tiên các bạn có hoàn cảnh khó khăn
3. Học bổng còn lại (Sunjin, Newhope, NHK, Viphavet)
– Điểm tích lũy trung bình từ 7,0 trở lên (đối với sinh viên năm 2 trở lên) hoặc điểm thi đầu vào trên 18 điểm (đối với sv K52)
– Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa (đối với sv năm 2 trở lên)
– Có định hướng cụ thể cho tương lai
– Ưu tiên các bạn có hoàn cảnh khó khăn
C. Hồ sơ
– Đơn xin học bổng (mẫu tự do)
– Bảng điểm các năm trước (đối với sv K52 có giấy báo điểm thi THPT)
– Giấy chứng khận khác (nếu có)
D. Hạn nộp
Hạn cuối cùng: 23/9/2018
E. Địa điểm nộp
Văn phòng khoa CNTY (nạp cho Cô Hằng thư ký khoa)
F. Liên lạc
1. Thầy Dương Thanh Hải, SĐT: 0905558284
2. Cô Lê Thị Thu Hằng (văn phòng khoa)
Ghi chú: Mỗi sinh viên chỉ được nạp 01 học bổng, hồ sơ không trả lại.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 10 =