92 suất học bổng cho sinh viên khoa Chăn nuôi – Thú y

A. Nguồn học bổng
Tổng cộng 92 suất học bổng với tổng giá trị giá 437 triệu đồng, trong đó
1. Công ty Cargill Việt Nam tài trợ 10 suất, 5 triệu/suất
2. Công ty Greenfeed tài trợ 40 suất, 4 triệu/suất
3. Công ty Sunjin Vina tài  trợ 15 suất, 2 triệu/suất
4. Công ty Newhope tài trợ 5 suất, 2 triệu/suất
5. Công ty Nhật Huy Khang tài trợ 2 suất, 1 triệu/suất
6. Công ty Viphavet tài trợ 5 suất, 1 triẹu/suất
7. Anh Thảo cựu sinh viên K20: 2 suất, 5 triẹu/suất
8. TS. Lê Thanh Phương: 3 suất, 40 triệu/suất (học phí và học bổng cho năm học 2018-2019)
9. Cựu sinh viên khoa CNTY tài trợ 10 suất, 4 triệu/suất
B. Điều kiện nạp học bổng
1. Học bổng Cargill
– Sinh viên khoa Chăn nuôi Thú Y đang theo học năm thứ 3 (đối với sv Chăn nuôi); năm 4 (đối với sinh viên thú y) hoặc sinh viên năm cuối
– Điểm tích lũy trung bình từ 7,0 trở lên
– Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa
– Có định hướng cụ thể cho tương lai
– Ưu tiên các bạn có hoàn cảnh khó khăn
– Tiếng Anh tốt là một lợi thế
2. Học bổng Greenfeed
– 30 suất dành cho sinh viên thuộc chương trình GF (CN50GF, TY 50GF, TY49GF và CN49GF), 10 suất dành cho sinh viên toàn khoa
– Điểm tích lũy trung bình từ 7,0 trở lên (đối với sinh viên năm 2 trở lên) hoặc điểm thi đầu vào trên 18 điểm (đối với sv K52)
– Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa (đối với sv năm 2 trở lên)
– Có định hướng cụ thể cho tương lai
– Ưu tiên các bạn có hoàn cảnh khó khăn
3. Học bổng còn lại (Sunjin, Newhope, NHK, Viphavet)
– Điểm tích lũy trung bình từ 7,0 trở lên (đối với sinh viên năm 2 trở lên) hoặc điểm thi đầu vào trên 18 điểm (đối với sv K52)
– Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa (đối với sv năm 2 trở lên)
– Có định hướng cụ thể cho tương lai
– Ưu tiên các bạn có hoàn cảnh khó khăn
C. Hồ sơ
– Đơn xin học bổng (mẫu tự do)
– Bảng điểm các năm trước (đối với sv K52 có giấy báo điểm thi THPT)
– Giấy chứng khận khác (nếu có)
D. Hạn nộp
Hạn cuối cùng: 23/9/2018
E. Địa điểm nộp
Văn phòng khoa CNTY (nạp cho Cô Hằng thư ký khoa)
F. Liên lạc
1. Thầy Dương Thanh Hải, SĐT: 0905558284
2. Cô Lê Thị Thu Hằng (văn phòng khoa)
Ghi chú: Mỗi sinh viên chỉ được nạp 01 học bổng, hồ sơ không trả lại.