Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Công nghệ thực phẩm (giảng dạy bằng tiếng Anh) theo chương trình liên kết

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh được xây dựng bởi các thành viên thuộc các trường trong mạng lưới của chương trình VLIR-Network trên cơ sở tham khảo Chương trình đào tạo MSc quốc tế Công nghệ thực phẩm của liên trường Đại học Gent và Đại học Leuven (chương trình MSc IUPFOOD, Bỉ).

Mục tiêu cùa chương trình đào tạo là cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn sâu và rộng về lĩnh vực công nghệ thực phẩm, với sự nhấn mạnh ở khối kiến thức về công nghệ sau thu hoạch, khoa học và công nghệ thực phẩm nhằm trang bị cho những thạc sỹ tương lai kiến thức chuyên môn và quản lý, các kỹ năng và thái độ sống mà họ cần có để giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh lương thực thông qua việc sản xuất thực phẩn an toàn và chất lượng cao.

Chương trình được thiết kế đào tạo bằng tiếng Anh, theo phương thức tín chỉ, thời gian cho 1 khóa học là 2 năm. Hình thức đào tạo là chính quy, toàn thời gian.

Các cơ sở đào tạo tham gia chương trình liên kết:

– Trường Đại học Nha Trang

– Đại học cần Thơ

– Học viện Nông nghiệp Việt Nam

– Đại học Huế (trong đó có trường Đại học Nông Lâm Huế)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/212-DHNT-SDH-650