Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế – Kiểm định Cở sở giáo dục và Chương trình đào tạo

Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm hướng tới mục đích bảo đảm đạt được những chuẩn mực nhất định trong giáo dục và đào tạo để các trường Đại học không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động và bảo đảm quyền lợi cho người học. Trong những năm qua, công tác bảo đảm chất lượng giáo dục luôn được Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế quan tâm và xác định là khâu then chốt để bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững của Nhà trường. Việc công bố cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định góp phần tạo niềm tin về chất lượng cho học sinh phổ thông cũng như các bậc phụ huynh trong quá trình lựa chọn cơ sở đào tạo, ngành học phù hợp cho con em mình ở bậc đại học. Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đã cung cấp các thông tin kịp thời, chính xác, công khai về chất lượng đào tạo, góp phần minh bạch thông tin về chất lượng đào tạo.

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học: bao gồm các lĩnh vực và hoạt động quan trọng trong toàn trường về: quản trị đại học, nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, phục vụ cộng đồng, các kết quả hoạt động…Từ đó, cơ sở giáo dục khẳng định uy tín chất lượng với xã hội, tiếp tục cải tiến chất lượng và nâng cao công tác quản trị, quản lý, vận hành trường đại học. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2017, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã được kiểm định chất lượng giáo dục và đạt tiêu chuẩn cơ sở chất lượng giáo dục theo đúng tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành với  tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 83,6%. Hiện nay, Nhà trường đang triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và dự kiến đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế vào tháng 3 năm 2023, đánh giá ngoài vào tháng 5 năm 2023.

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: tập trung vào cấu trúc, nội dung, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; các hoạt động đào tạo, kết quả giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng liên quan đến chương trình đào tạo; chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ phục vụ, người học, chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ và hỗ trợ cho chương trình đào tạo. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cũng như để khắc phục, nâng cao sau kiểm định chất lượng Trường năm 2017, Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch và triển khai tự đánh giá 6 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học các ngành: Khoa học cây trồng, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai, Phát triển nông thôn, Thú y và Công nghệ thực phẩm theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá gồm 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí. Sau thời gian thực hiện các hoạt động Tự đánh giá các chương trình đào tạo, đánh giá nội bộ Đại học Huế, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục khảo sát sơ bộ. Từ 18/12/2021 – 22/12/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 6 chương trình đào tạo trên của Nhà trường. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia đã kiểm định và ra quyết định công nhận 6 Chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo đúng tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành với  tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu như sau: ngành Khoa học cây trồng (88%), Nuôi trồng thủy sản (86%), Quản lý đất đai (86%), Phát triển nông thôn (86%), Thú y (84%) và Công nghệ thực phẩm (84%).

Theo PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Việc Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giúp Nhà trường từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, làm căn cứ giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng của chương trình đào tạo, làm cơ sở cho người học lựa chọn chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người học và người sử dụng lao động”.

Dưới đây là một số hoạt động Tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường:

PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, ĐHH tại phiên khai mạc Khảo sát đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 6 chương trình đào tạo