Triển khai thực hiện dự án khoa học “Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất củ hành tím theo tiêu chuẩn VietGap tại Quảng Ngãi

 Ngày 20/10/2018, Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện dự án “Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất củ hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP” được tổ chức tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Dự án là sự phối hợp thực hiện giữa Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế với Trạm Khuyến nông UBND Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án KHCN “Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất củ hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP” là kết quả ban đầu của sự hợp tác của Trường Đại học Nông Lâm, Đai học Huế và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một vùng chuyên canh 20 ha sản xuất hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP; Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý trong sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP và hỗ trợ chuỗi tiêu thụ sản phẩm hành tím nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển bền vững.

                                 Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện dự án

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn: “Hoan nghênh sự hợp tác giữa các nhà khoa học của trường Đại học Nông Lâm Huế tham dự thực hiện dự án, để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đặc biệt là chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến trong canh tác sản xuất củ hành tím. Chủ trương của UBND huyện là xây dựng các sản phẩm nông nghiệp sạch mang tính hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Cũng tại Hội nghị, ông Tô Thanh Liêm – Phó trưởng phòng phụ trách phòng quản lý khoa học công nghệ cơ sở – Sở Khoa học Công nghệ Quảng Ngãi đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của dự án, đồng thời nhấn mạnh nhóm cán bộ thực hiện dự án cố gắng sắp xếp thời gian, công việc để thực hiện dự án một cách khoa học và đạt chất lượng cao nhất.

Lễ ký cam kết tham gia dự án của các hộ nông dân

Đại diện các hộ dân tham gia dự án, ông Phạm Hồng Nguyên đã nêu ra những thực trạng khó khăn, như: vấn đề sâu bệnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vấn đề tiêu thụ sản phẩm của người nông dân đang gặp như được mùa thì mất giá, được giá mất mùa.  Tiếp đó, hộ dân Nguyễn Văn Quang có những thắc mắc về vấn đề quy hoạch để có một vùng chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGAP. Ông mong muốn có sự tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia dự án để canh tác theo hướng VietGAP.

Cánh đồng chuyên canh hành tím ở xã Bình Hải

Đại diện chủ nhiệm dự án, TS. Nguyễn Văn Đức- giảng viên trường ĐHNL cho rằng:  Dự án sẽ tập trung các giải pháp từ kỹ thuật sản xuất, chế biến đến khâu tiêu thụ sản phẩm.  Đặc biệt là xây dựng nhãn hiệu “ Hành tím Bình Hải”, để kết nối sản phẩm với  các doanh nghiệp, từng bước  đưa sản phẩm vào các cửa hàng, siêu thị trong nước và hướng đến xuất khẩu. “Dự án thành công là sự đồng hành giữa người nông dân, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp.” TS. Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.

Một số sản phẩm hành tím Bình Hải