Thông báo về việc tổ chức lễ khai giảng, bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thông báo và phân công trách nhiệm về việc tổ chức lễ khai giảng và trao bằng Tiến sĩ, thạc sĩ, đợt 2 năm 2020 như sau:

1.Phòng ĐT&CTSV
– Lập kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng.
– Thông báo cho tân NCS, tân học viên cao học, tân thạc sỹ, tân tiến sỹ và gia đình về thời gian địa điểm tổ chức lễ khai giảng, tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ.
– Lập danh sách và gửi giấy mời tập thể giáo viên hướng dẫn các tân tiến sĩ
– Tổ chức in ấn, lập sổ cấp bằng và các thủ tục liên quan đến điều hành và ký vào sổ nhận bằng.
– Hướng dẫn tân thạc sỹ, tân tiến sỹ thay trang phục, vị trí xếp hàng lên nhận bằng và trở về vị trí.
– Lập danh sách học viên cao học được khen thưởng;
– Phát áo, mũ cho Hiệu trưởng, Thạc sĩ, Tiến sĩ;
– Dự trù kinh phí do phòng phụ trách.

2.Phòng TC, HC&CSVC
– Lập danh sách và gửi giấy mời đại biểu: Đại diện ban giám đốc ĐHH, Ban ĐTCTSV, thông tấn báo chí;
– Bố trí 1 người dẫn chương trình và 2 người chụp ảnh, nước uống cho đại biểu, trang trí market, băng rôn.
– Cử bảo vệ giữ gìn trật tự trong Lễ khai giảng, tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ và tiến sĩ;
– Chuẩn bị áo, mũ cho Hiệu trưởng, Thạc sĩ, Tiến sĩ;
– Chuẩn vi các công việc liên quan đến phòng chống dịch Covid 19;
– Dự trù kinh phí cho phần Phòng phụ trách.

3.Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
– Cử đội văn nghệ tại buổi lễ (3 tiết mục).
– Cử 02 sinh viên nữ làm lễ tân (mặc áo dài) và 02 sinh viên nam giúp hướng dẫn, ổn định chỗ ngồi cho học viên và tân thạc sĩ, tiến sĩ.
– Dự trù kinh phí cho phần phụ trách.

4.Phòng Kế hoạch Tài chính
– Dự kiến chi bồi dưỡng cho đại biểu theo đúng quy định của nhà trường.

5.Phòng KH, HTQT&TTTV
 – Phòng đưa thông báo lên website của nhà trường và quảng bá hình ảnh buổi lễ để phục vụ tuyển sinh.
Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đề nghị các phòng chức năng, các khoa chuyên môn có liên quan, tân NCS và tân học viên cao học thực hiện đúng theo thông báo này ./.

Chương trình lễ khai giảng và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 – năm 2020
Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 12 năm 2020.
Địa điểm: Nhà Đa chức năng – Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.
Thành phần tham dự: Đại biểu mời, Ban giám hiệu; Phòng ĐT&CTSV; Đại diện lãnh đạo các đơn vị, … học viên cao học, NCS, tân tiến sỹ và tân thạc sỹ.

TT Thời gian Nội dung Đơn vị thực hiện
1 7h15 – 7h45 Học viên ký sổ nhận bằng và nhận trang phục Phòng ĐT&CTSV
2 7h45 – 7h55 Học viên ổn định vị trí Phòng ĐT&CTSV
3 7h55 – 8h00 Đón tiếp đại biểu Phòng ĐT&CTSV
4 8h00 – 10h30 Văn nghệ chào mừng Đoàn TN, Hội SV
5 Chào cờ Phòng TC – HC
6 Khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Phòng TC – HC
7 Diễn văn, khai giảng bế giảng Trưởng Phòng ĐT&CTSV
8 Đọc Quyết định trúng tuyển Cao học và NCS năm 2020 Hiệu trưởng
9 Đọc quyết định khen thưởng và trao bằng khen Trưởng Phòng ĐT&CTSV
10 Phát biểu cảm tưởng của tân Tiến sĩ, Thạc sĩ Tân TS, ThS
11 Đại diện các lớp tặng quà lưu niệm cho nhà trường Phòng TC – HC
12 Đọc quyết định công nhận và cấp bằng tiến sĩ Trưởng Phòng ĐT&CTSV
13 Hiệu trưởng trao bằng cho tân tiến sĩ Trưởng Phòng ĐT&CTSV
14 Đọc quyết định công nhận và cấp bằng thạc sĩ Trưởng Phòng ĐT&CTSV
15 Hiệu trưởng trao bằng cho tân thạc sĩ Trưởng Phòng ĐT&CTSV
16 Kết thúc chương trình Phòng TC – HC