Hội nghị CBVC&LĐ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2020-2021

Sáng ngày 9.12.2020, tại Nhà Đa chức năng trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra hội nghị Cán bộ, viên chức và lao động năm học 2020-2021.

Tham dự hội nghị, có PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Phó Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Nguyễn Duân – Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế; PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo trong Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn trường, Ban chấp hành công đoàn trường, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng cùng toàn thể CBVC&LĐ trường ĐHNL,ĐHH.

Đoàn chủ tịch
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được lắng nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021; Báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2020 và dự kiến công tác tài chính năm 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường ĐHNL nhiệm kỳ 2018-2020 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Phó Giám đốc Đại học Huế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Phó Giám đốc ĐHH đã đánh giá cao lãnh đạo nhà trường và tinh thần đoàn kết của toàn thể CBVC&LĐ toàn trường trong tình cảnh khó khăn của nhà trường. PGS.TS hy vọng rằng CBVC&LĐ của nhà trường tiếp tục phát huy và cố gắng hoàn thành tốt công việc, cùng nhau phấn đấu, đoàn kết để đưa nhà trường ra khỏi cục diện khó khăn hiện nay.

Cũng trong hội nghị, CBVC&LĐ cũng được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của viên chức, lao động; bên cạnh đó CBVC&LĐ đã đưa ra nhiều ý kiến thẳng thắn mang tính xây dựng. Qua đó, lãnh đạo các phòng ban có liên quan đã trực tiếp đưa ra các giải trình phù hợp.

Ra mắt lãnh đạo các phòng ban, trung tâm trực thuộc trường vừa được bổ nhiệm

PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hội nghị là dịp để nhà trường thông báo, chia sẻ tình hình của nhà trường với CBVC&LĐ, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của CBVC&LĐ. Năm 2020 là một năm đặc biệt với muôn vàn khó khăn, từ dịch bệnh COVID-19 ở những tháng đầu năm cho đến các cơn bão lũ thiên tai liên tiếp ở những tháng vừa qua kéo theo việc tuyển sinh, giao lưu, hợp tác quốc tế cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Chính vì vậy, PGS.TS. Trần Thanh Đức mong muốn CBVC&LĐ toàn trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng nhau cố gắng để vượt qua khó khăn này cùng với nhà trường.

Dịp này nhà trường cũng đã công bố và trao giấy khen các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua năm 2019-2020.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã bỏ phiếu bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.

Bỏ phiếu bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ2020-2022
Ra mắt ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022