Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

DANH MỤC TRƯỜNG, NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 1 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ
(Kèm theo Thông báo số 61 /TB-HĐTSĐH ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch HĐTS )