Thông báo về Tài khoản nộp học phí và Tài khoản nộp BHYT

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị, VC, NLĐ và các đơn vị chức năng trong trường:

  1. Tài khoản nộp học phí:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam (BIDV) chi nhánh Huế:

Số TK:           55.11.0000.238.250
Tên TK:          Trường Đại học Nông Lâm

Hoặc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế:

Số TK:            0161.00.164.1626
Tên TK:          Trường Đại học Nông Lâm

  1. Tài khoản nộp Bảo hiểm Y tế (BHYT)

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế:

Số TK:            1022.291.537
Tên TK:          Trường Đại học Nông Lâm

3. Sinh viên nộp học phí, BHYT không đúng các tài khoản nêu trên trước ngày ra thông báo liên lạc với cô: Nguyễn thị Minh Thu, số đt: 0234.3538.007 để đối chiếu và điều chỉnh; sau ngày ra thông báo này sinh viên tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện không đúng quy định này.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại FILE đính kèm Thông báo V/v Tài khoản nộp học phí và Tài khoản nộp BHYT