Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở Trần Trung Thành

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Họ và tên: Trần Trung Thành
Ngành: Lâm sinh
Mã số: 9620205
Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng cộng đồng bền vững tại Quảng Bình
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Dương Viết Tình – Nhà khoa học
Người hướng dẫn 2: TS. Hồ Đắc Thái Hoàng – Đại học Huế
Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 01 năm 2022
Địa điểm: Phòng họp số 3, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.