Thông báo về hội thảo chuyên đề trực tuyến của Đại học Kyoto năm 2021

Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản có thông báo hội thảo trực tuyến về chuyên đề “Education and Research in Global Environmental Studies in Asia”, thông tin như sau:
– Thời gian tổ chức: ngày 29 và ngày 30, tháng 11,  năm 2021
– Hình thức tổ chức: Hội thảo trực tuyến
– Nội dung và chương trình hội thảo, vui lòng truy cập website:  https://www2.eip.ges.kyoto-u.ac.jp/symposium2021/

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý thầy cô, học viên cao học và các nghiên cứu sinh sắp xếp thời gian tham gia, thời gian đăng ký từ 4 tháng 10 năm 2021.