Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông và Văn bằng hai hệ chính quy đợt 2 năm 2019

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông và Văn bằng hai hệ chính quy đợt 2 – 2019

Thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp với Tổ Tổng hơp – Tuyển sinh của nhà trường.

(phòng Đào tạo, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế).

Điện thoại: 0234.3537757

Email: daotao@huaf.edu.vn        Website: http://daotao.huaf.edu.vn