Thông báo về việc gia hạn thời gian xác nhận nhập học đợt 1 theo phương thức sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ)

Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐTSĐH ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế về việc xác nhận nhập học đợt 1 theo phương thức sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ), theo đó thời gian xác nhận nhập học đến 17h00 ngày 31/5/2019.

Nay, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế gia hạn thời gian xác nhận nhập học đợt 1 theo phương thức sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT đến hết ngày 29/7/2019.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo để thí sinh được biết để xác nhận nhập học đúng thời gian quy định.

Thí sinh muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế; số điện thoại: 0234.3828493; Email: tuvantuyensinhdhh@hueuni.edu.vn./.