Thông báo tổ chức seminar chuyên đề “Quy tắc 3R trong thiết kế thí nghiệm”

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động khoa học công nghệ năm 2019 – 2020, nhằm nâng cao năng lực xuất bản khoa học cho cán bộ giảng viên, học viên và người quan tâm, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi seminar chuyên đề “Quy tắc 3R trong thiết kế thí nghiệm (Ngẫu nhiên, Lặp lại, Khống chế sự sai khác ban đầu)”. Thông tin cụ thể như sau:

  1. Thời gian tập huấn:         14h30 – 16h30, ngày 20/02/2020.
  2. Địa điểm:                         Phòng họp số  04, Trường Đại học Nông lâm, 102 Phùng Hưng, TP. Huế
  3. Người trình bày:              PGS.TS. Lê Đình Phùng, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia buổi seminar nói trên vui lòng đăng ký qua đường link: bit.ly/3amT8X5  trước ngày 19/02/2020.