Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Từ Đức

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Từ Đức.

Chuyên ngành: Quản lý đất đai.

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý trong công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Người hướng dẫn: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 1 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự .