Thông báo tổ chức cuộc thi ý tưởng khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp sinh viên 2018

Theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường năm học 2018-2019 về đổi mới khoa học công nghệ và khởi nghiệp của sinh viên, trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức “Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp sinh viên năm 2018”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát huy năng lực đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và tinh thần khởi nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp của sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, cung cấp sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hướng tới những sản phẩm, dịch vụ khoa học và công nghệ nông lâm nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội và có khả năng thương mại hóa.

Vui lòng xem chi tiết thông báo tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/237-TB-DHNL-KHCN-686