Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lê Thị Thúy Hằng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thúy Hằng.

Ngành: Chăn nuôi

Đề tài: Utilization of cassava forages for goat production in An Giang province, Viet Nam Time Plus News

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

Người hướng dẫn 2: TS. Đinh Văn Dũng – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.